Въвеждането на пингъри с цел предотвратяване на заплитанията на китоподобни бозайници в рибарските мрежи е единственият хуманен начин за решаването на проблема. Около това мнение са се обединили представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури, бизнеса и неправителствени организации. След две години усилията и средствата, вложени в проекта "Делфини и хора - съжителство в морето" от Мтел еко грант - 2014-2015 г., институциите са на крачка от действие.

Представители на държавните институции, бизнеса и неправителствени организации дискутираха ефективността на модерни устройства (пингъри) за предотвратяване на щети и заплитания на китоподобни бозайници в рибарските мрежи. В срещата участва Джеймс Търнър, собственик на една от водещите фирми производител на пингъри в света. Австралиецът представи примери от практиката за предпазване на китоподобните от САЩ, Норвегия, Перу, Чили; международни проучвания; форми на субсидиране на закупуването на пингъри др.

Проучвания от 1995 досега, направени от водещи морски изследователи, доказват, че акустичните репеленти устройства (пингъри) са единственият познат метод в момента, който намалява оплитането на китоподобни от вида муткур/морска свиня (Phocoena phocoena)до 12 пъти, без да вреди на бозайниците. Екипът на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, организатор на срещата, представи резултати от локално проучване за района на Черно море, проведени в периода 2015-2016 година. Според изследването пингърите, поставени на няколко стационарни далянови мрежи, значително намаляват щетите, нанесени от муткури върху мрежите. Всичко това се отразява в намаляване на икономическите загуби за рибарите.

В България официални регистрации на заплетени делфини в хрилни, калканови и други рибарски мрежи няма. В същото време в световен мащаб така нареченият съпътстващ улов (случайно оплитане на нецелеви видове в мрежите) е водещата заплаха за морските бозайници. Проучванията показват, че

300 000 китоподбни бозайници годишно умират, оплетени в рибарските мрежи.

Тенденциите в света са за задължително въвеждане на пингъри по рибарските мрежи. В САЩ наредбата стига още по-далеч – рибата, която се внася от чужбина, трябва да е уловена по устойчив и невредящ начин за китоподобните бозайници. Това е причината в момента в Норвегия, голям износител на рибни продукти за САЩ, да започва процесът на въвеждане на задължителна употреба на пингърите. В Европа регулация 812/2004 г. задължава корабите с дължината над 12 м. да са оборудвани с акустични репелентни устройства. Това обаче изключва 75 % от риболовните кораби в Европейския съюз. В страните, където има задължителна употреба на пингъри, са разбработени мерки или възможности за субсидиране на закупуването на устройствата с цел намаляване на икономическата тежест върху рибарите.

Според Джеймс Търнър България има уникалната възможност да се превърне във водеща страна в Европа и да изпрати послание към света, че устойчивият стопански риболов означава да опазваме делфините от бавна и агонизираща смърт при заплитане в мрежите. Задължително оборудване на рибарските мрежи с пингъри, които да бъдат субсидирани от държавата, ще доведе до:

  • Намаляване на щетите, нанасяни от делфините върху риболовния инвентар
  • Предотвратяване на загубата на улов
  • Спестяване на време за поправка на повредените мрежи

В същото време българската риболовна индустрия ще се рекламира като устойчива и щадяща китопоподобните бозайници, което може да има положителен отзвук и върху туризма.

Участниците в срещата се съгласиха, че подобни разговори са важна стъпка за решаване на проблемите на рибарите, които от години страдат от набезите на морските бозайници, както и за опазването на тези защитени видове. Присъстващите се обединиха около посланието, че причината за високата смъртност на делфини през 2015 и 2016 години все още не е изяснена и са нужни допълнителни проучвания. Важно е да се отбележи, че приложението на пингъри е решение, което има доказан положителен ефект в цял свят върху един от аспектите на проблема.
 
„Мтел еко грант” е ежегодна дарителска програма, която финансира малки, но стойностни проекти в областта на екологията. Осъществява се със съдействието на Фондация BCause.