alt онлайн

alt по банкова сметка

alt по ведомост

alt Споделете с приятели - в социална мрежа, блог, на кафе...


 

Каузата е на родителска група към Семеен център "Алтернатива" - Стара Загора.

Семеен център "Алтернатива" - Стара Загора е един от малкото центрове в страната и единствен в Югоизточна България, който предоставя като делегирана държавна дейност услуги за деца с генерализирани разстройства в развитието - предимно на деца с аутистичен синдром, и подкрепа на родителите им.

Център "Алтернатива" се помещава в малка къща, предоставена безвъзмездно от община Стара Загора, която с много доброволен труд и подкрепата на местни фирми превърнахме в желано място за работа с децата.

В Центъра работи мултидисциплинарен екип от психолози, логопед, специален педагог, арттерапевт и трудотерапевт, преминали специализирано обучение за работа с деца с аутистичен синдром с прилагане на най-съвременните методики за работа.

 

За съжаление средствата от социални фондове и местни власти у нас все още са крайно недостатъчни за създаването на условия, предоставящи необходимата среда, материали и специалисти за работа с децата с аутизъм, а социалната подкрепа на семействата с деца с такъв проблем не им позволява осигуряване на необходими платени  програми по рехабилитация и терапия на децата.

 

80 лева на месец осигуряват на дете с аутизъм, посещаващо Центъра, възможност за алтернативна хипо- или водо-терапия.

Ако 30 души дарят по 10 лв. на месец, ще дадат възможност да закупим технически средства за трудотерапия и зала за сензорна интеграция на над 20 деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"У нас явлението аутизъм до съвсем скоро не беше познато, затова би било крайно време българите да се информират повече за проблемите на тези деца. Трябва да бъде намерен пътят, който да осигури на аутистите пълноценен живот, тъй като държавата и институциите в нея отдавна са длъжници на лицата от аутистичния спектър".

Константин Пенчев - Омбудсман на България

 

Подкрепете ни, за да осигурим:

+ необходимите условия децата, посещаващи Центъра, да ползват веднъж седмично хипотерапия или водотерапия - доказани алтернативни методи, съдействащи за физическо укрепване и  развиване на уменията на децата;

+ оборудване за сензорна зала и зала за трудотерапия- работата със специализирани уреди и материали спомага за сваляне на напрежението у децата, подобряване на сензорната им интеграция, усвояване на практически умения от ежедневието.

Ние, родителите на децата с аутизъм, твърдо вярваме, че с много грижи и обич, с подкрепата на държавата и обществото, нашите деца могат да изживеят пълноценно детството си, да се интегрират в обществото и да живеят достоен живот както другите деца. Подкрепете ни, за да продължим да правим тези важни крачки напред към едно по-добро бъдеще за децата с аутистичен синдром.
 

 


 


 


 

   

www.alternative55.org (официален уебсайт)

 

Център Алтернатива / facebook