През октомври 2001 г. в най-големия български интернет портал Dir.bg, се създава клуб "Бъдещи майки". В момента във фондация "Движение на българските майки" работят без заплащане около 30 доброволки, които посещават ежемесечно повече от 20 домове за деца.

Те подпомагат развитието на децата с цел нивото им да е същото като на тези, растящи в семейство, чрез индивидуални занимания, наемане на специалисти за децата с увреждания, извеждане на децата извън пределите на дома.

Инициативата на ДБМ „Социална адаптация за младежи" има за цел подкрепа на младежи, напуснали институции в опитите им да живеят самостоятелно - при организиране на домакинството, търсене на работа и връзка с работодатели, създаване на социални контакти, вадене на документи, записване в Бюро по труда.

Нужни са средства за стипендии за студенти или платени стажове за набиране на опит в различни професии. Сумата за стипендия за една учебна година на един младеж е в размер на 1200 лв., а за стажантска програма за срок от 6 месеца е 1800 лв.