Позиция

На 19 август 2016, двадесет и четири организации, които се занимават с развитието на социалното предприемачество в България, внесоха становище в МТСП отновно Oперация „Развитие на социалното предприемачество“ с бюджет 15 млн. лв.по ОП Развитие на човешките ресурси. Фондация "BCause" е един от инициаторите на становището.

Read more ...
Неправителствени организации, които  от години работят по темите, свързани с предоставяне на социални услуги за уязвими групи, социално предприемачество, развитие на политики, насочени към социално включване и гарантиране на човешки права, изготвиха становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване", Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.
Read more ...

Върховният касационен съд внесе искане до Конституционния съд за тълкуване на чл. 12 от Конституцията. На практика ВКС иска от КС да се изброят разрешените за НПО политически дейности и цели.

Над 30 организации, сред които и ФПББ, изпратиха становище до Конституционния съд, в което се изразява опасението, че подобно изброяване крие риск от ограничаването полето на работа на НПО, както и възможност за недобронамерен институционален натиск върху определени организации.

Read more ...

ДО:

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за промяна на законодателството с цел по-добра рамка за развитие на социалните предприятия в България

Read more ...

На 9 декември 2014 Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация "Помощ за благотворителността в България", участва в работна среща за обсъждане на предложенията за Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, домакинствана от Българския център за нестопанско право. Подготвено бе писмо, адресирано до вицепремиерите Р. Бъчварова, Т. Дончев и министъра на правосъдието Хр. Иванов. Писмото бе подкрепено от ФПББ, както и от другите организции, участвали в срещата.

Read more ...

Фондация "Помощ за благотворителността в България" подкрепя петицията във връзка със зачестилите репресии върху граждански организации в Унгария.
След преизбирането на Виктор Орбан през април 2014 г., правителството му предприе „кампания“, която компрометира НПО сектора и застрашава независимостта и функционирането на унгарските граждански организации.

Read more ...

bcaf-0Фондация "Помощ за благотворителността в България", в качеството си на член на Български дарителски форум, се присъединиява към позицията на граждански инициатива „Спаси, дари на…” във връзка с публикувания за обществено обсъждане на 8 юли проект за нов правилник на фонда за лечение на деца.

Read more ...

Фондация "Помощ за благотворителността в България" изразява тревогата си относно събитията си Украйна - нарушаването на гражданските и човешките права и застрашаването на живота на мирно протестиращите граждани.

Read more ...

Публикуваме цялото становище на БЦНП и приканваме всички заинтересовани страни да реагират.

Read more ...

ФПББ се присъединява към петицията, искаща отмяна на държавно ограничение при финансирането на лечение на тежкоболни деца със средства на „Фонд за лечение на деца”.

Read more ...