Отчет на ФПББ за 2014 г. - alt изтегли тук

  BCAF Annual Report 2014 - altdownload

  Отчет на ФПББ за 2013 г. и Доклад на независимия одитор - alt изтегли тук

  BCAF Annual Report 2013 & Independent Auditor's Report - altdownload

  Отчет на ФПББ за 2012 г. и Доклад на независимия одитор - alt изтегли тук

BCAF Annual Report 2012 & Independent Auditor's Report - altdownload

Отчет на ФПББ за 2011 г. и Доклад на независимия одитор - alt изтегли тук

BCAF Annual Report 2011 & Independent Auditor's Report - altdownload

15 Years BCAF and Annual Report 2010 - altdownload

15 години ФПББ и  Годишен отчет за 2010 г. - altизтегли тук

Отчет на ФПББ за 2009 г. - altизтегли оттук

BCAF Annual Report 2009 - altdownload

Отчет на ФПББ за 2008 г. - altизтегли тук

BCAF Annual Report 2008 - altdownload

Отчет на ФПББ за 2007 г. - altизтегли тук

BCAF Annual Report 2007 - altdownload

Отчет на ФПББ за 2006 г. - altизтегли тук

BCAF Annual Report 2006 - altdownload

Отчет на ФПББ за 2005 г. - altизтегли тук

BCAF Annual Report 2005 - altdownload 

Отчет на ФПББ за 2004 г. - altизтегли тук

BCAF Annual Report 2004 - altdownload

Отчет на ФПББ за 2003 г. - altизтегли тук

Отчет на ФПББ за 2002 г. - altизтегли тук

BCAF Annual Report 2002 - alt download

Отчет на ФПББ за 2001 г. - altизтегли тук

Отчет на ФПББ за 2000 г. - altизтегли тук

Отчет на ФПББ за 1999 г. - altизтегли тук

Отчет на ФПББ за 1998 г. - altизтегли тук

Отчет на ФПББ за 1997 г. - altизтегли тук

Отчет на ФПББ за 1996 г. - altизтегли тук

 

Pay-Roll Giving Programme Annual Reports

Отчет за 2013 година - alt  изтегли тук

Отчет за 2012 година - alt  изтегли тук

Отчет за 2011 година - alt  изтегли тук

Отчет за 2010 година - altизтегли тук